Wskaźnik Sharpe’a – jak interpretować w praktyce?

Inwestora czy tradera w pierwszej kolejności powinno interesować generowanie dodatnich zwrotów. Zakładając że ten warunek jest spełniony to jak ocenić czy dany portfel, fundusz, czy inwestor jest efektywny? Przykładem wskaźnika który będzie nam pomocny jest wskaźnik Sharpe’a. Jeśli chcemy ocenić jakość inwestora/portfela powinniśmy zainteresować się właśnie zwrotem skorygowanym o ryzyko.

Trochę teorii

Wskaźnik Sharpe’a jest dobrze znaną miarą wyników portfela. Jest to współczynnik, który pozwala porównać różne portfele i pozwala zmierzyć ich efektywność. Definicja matematyczna opisana jest jako podział między oczekiwaną stopą zwrotu odjętą przez stopę zwrotu wolną od ryzyka a odchyleniem standardowym stóp zwrotu.

Wskaźnik Sharpe'a
  • Rj – annualizowana stopa zwrotu z portfela
  • Rf – stopa wolna od ryzyka
  • σj – annualizowane odchylenie standardowe

Wygląda skomplikowanie, ale sprowadza się do relacji wypracowanego zysku powyżej stopy wolnej od ryzyka, do poniesionego ryzyka mierzonego odchyleniem standardowym.

Praktyczne zastosowanie

Aby pokazać praktyczne zastosowanie tegoż wskaźnika przyjmijmy hipotetycznie dwa różne portfele, dwóch różnych inwestorów.

  • Inwestor A – średnia annualizowana stopa zwrotu 45,65% z odchyleniem standardowym 48,13%
  • Inwestor B – średnia annulizowana stopa zwrotu 30,36% z odchyleniem standardowym 9,00%

Który z nich jest lepszym inwestorem?

Ten pierwszy zarobił więcej, to fakt, ale paradoksalnie oby dwoje znaleźli się na koniec badanego okresu… w tym samym miejscu. Inwestor B charakteryzuje się dużo mniejszą zmiennością wyników przez co jest bardziej efektywny niż Inwestor A. Poniżej przeprowadzona hipotetyczna symulacja pokazuje jak wyglądał rozkład wyników oraz poszczególne składowe formuły Sharpe’a. Zmiany salda którego z inwestorów są mniej dotkliwe? Oczywiście Inwestora B, który w porównaniu do Inwestora A śpi spokojnie w nocy.

Obliczenia wskaźnik Sharpe'a
Zestawienie stóp zwrotu, opracowanie własne

A co jeśli nie mamy porównania, a chcemy ocenić samego siebie? Wskaźnik Sharpe’a w przedziale 0 – 0,99 informuje nas że portfel czy inwestor zarabia, ale nie jest efektywny, ponieważ ponosi dużo większe ryzyko niż wypracowuje zwrotu. Wskaźnik ujemny oczywiście świadczy o stracie.

Współczynnik powyżej 1 już informuje nas że zwrot przekracza poniesione ryzyko. W praktyce dobrzy inwestorzy utrzymują wskaźnik Sharpe’a na poziomie 1.5 – 2. Bardzo wysokie wskazania, powyżej 3 zdarzają się stosunkowo rzadko, a jeśli się zdarzają to ciężko je utrzymać na takim poziomie przez dłuższy czas.

Porównanie krzywych kapitału (współczynnik Sharpe'a)
Zestawienie stóp zwrotu, opracowanie własne

Najlepszym rozwiązaniem aby obniżyć odchylenie standardowe portfela, a co za tym idzie zmniejszyć jego ryzyko i uefektywnić go, jest takie dobieranie aktywów aby w najlepszym przypadku były ujemnie skorelowane między sobą. Odchylenia standardowe stóp zwrotu poszczególnych aktywów powinny się znosić, co w rezultacie obniży nam ryzyko całego portfela. Czyli odpowiednia dywersyfikacja. Oczywiście nie jest to proste, ponieważ korelacja bada dane historyczne, a te ciągle się zmieniają. Wiele zależy też od badanego okresu.

Ogromnym zwolennikiem dywersyfikacji jest Ray Dalio, który opiera rozwiązania w swoich autorskim funduszu Bridgewater właśnie o koncepcję odpowiedniej dywersyfikacji i ujemnej korelacji.

Wady

Niestety większość inwestorów zapomina, że ​​współczynnik Sharpe’a nie ma zastosowania do każdego zestawu danych. Głównym założeniem tego współczynnika jest to, że rozkład zwrotów jest normalny. Rozkład stóp zwrotu na rynkach finansowych jest bardzo zbliżony do normalnego, ale nie zawsze. W przypadku asymetrycznego rozkładu ze skośnością większą lub mniejszą od zera i kurtozą większą lub mniejszą niż 3, współczynnik Sharpe’a może nie być dobrą miarą wydajności.

Ponadto obliczenia powinny być pozbawione kosztów finansowych, a stopa zwrotu wolna od ryzyka powinna być stała w badanym okresie. Współczynnik nie określa ilościowo wartości dodanej do portfela tak jak wskaźnik alpha. Jest jedynie kryterium rankingu. Nie rozróżnia również ryzyka wzrostu i ryzyka spadku. Dzięki zastosowaniu standardowego odchylenia zwrotów miara Sharpe’a umieszcza zarówno dodatnie, jak i ujemne odchylenia od średniej na tym samym poziomie. Ale większość inwestorów boi się tylko negatywnych zmian. W rezultacie wskaźnik Sharpe’a może prowadzić do nieodpowiednich wyników dla poszczególnych zestawów danych.

Podsumowanie

Każdego inwestor czy trader aby mógł mówić o sukcesie powinien generować dodatnie zwroty. Jeśli je wypracowywuje, to kolejną kwestią powinno być to, czy robi to w sposób efektywny. Dywersyfikacja portfela, odpowiednie dobieranie pozycji jest tutaj kluczowe. Takie podejście z pewnością pomoże nam przetrwać na rynku w długim terminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.