IKZE – Portfel oparty o ETF – Wyniki za 2021

Rok 2021 dobiegł końca, więc nadszedł czas na krótkie podsumowania dla portfela IKZE opartego o koncepcję All-Weather. Pierwsza część roku przebiegła relatywnie spokojnie, a większość pozytywnego zwrotu wygenerowała druga połowa roku. Zapraszam do krótkiego podsumowania!

Portfel All-Weather

Portfel IKZE opiera się na założeniach wdrożonych pierwotnie przez Ray’a Dalio, założyciela funduszu Bridgewater. Więcej na ten temat pisałem tutaj.

Przede wszystkim główne zamierzenia prowadzenia tego portfela to maksymalizacja jego wartości przez kolejne 20+ lat, ale jednocześnie minimalizacja ewentualnego obsunięcia kapitału oraz czasu niezbędnego do jego prowadzenia. Obecna wartość portfela to niecałe 25 tys. zł. Z uwagi na fakt, że horyzont inwestycyjny jest wystarczająco długi, portfel nie jest zabezpieczony do PLN. W późniejszy latach, w miarę skracania się fazy akumulacji, konieczne będzie dokonanie odpowiednich zmian.

Ogólnie na przestrzeni ostatnich miesięcy, uważam że może skonstruowałbym strategię nieco inaczej, prościej. Jednakże portfel ten jest jedynie częścią większej układanki + wyniki w obecnym, wczesnym okresie nie mają aż tak dużego znaczenia jak jego regularne dopłaty, to uważam że należy kontynuować strategię 🙂

Wyniki za 2021

Tak jak wspomniałem we wstępie, rok 2021 był pozytywny. O tyle o ile szerokie rynki akcji, szczególnie w USA, dały zarobić to część obligacyjna + złoto radziły sobie gorzej. Część surowcowa portfela również ma za sobą bardzo udany rok, jednak jej udział zgodnie ze strategią jest relatywnie niewielki. I tak patrząc na mój “benchmark”, czyli modelowy portfel oparty o amerykańskie ETF, przyniósł w 2021 roku niecałe +7%.

VTITLT.OIEI.OGLDGSGPortfolio
24,04%-6,05%-3,24%-4,15%38,77%6,90%
Wyniki portfela amerykańskiego

Portfel europejski który niejako ma naśladować ten amerykański poradził sobie lepiej, a to głównie zasługa osłabiającego się euro w stosunku do dolara. Stopa zwrotu w 2021 roku wyniosła 11,76%.

XD9U.DEIDTL.LIBTA.LPHAU.LDJCOMEX.DEPortfolio
40,05%-6,37%-0,64%-4,31%36,18%11,76%
Wyniki portfela europejskiego w walucie bazowej

No i wyceniając powyższe składniki portfela do PLN, wynik jest również lepszy ze względu na osłabiającą się – szczególnie w końcówce roku – złotówkę i wyniósł +16,94%. Zatem wynik ekspozycji walutowej (czyli różnica między dwoma portfelami) dodał +4,39% w skali roku.

XD9U.DEIDTL.LIBTA.LPHAU.LDJCOMEX.DEPortfolio
40,89%1,28%7,48%3,50%36,99%16,94%
Wyniki portfela europejskiego w PLN

I z racji że mamy nowy rok, czas na rabalancing 🙂 Część akcyjna oraz surowcowa zostanie zredukowana na poczet akumulacji części obligacyjnej.

Wyniki od początku prowadzenia portfela IKZE

Portfel od początku jego istnienia wygenerował annualizowaną stopę zwrotu na poziomie 21,82%. Jednak ze względu na jego charakter i ciągłe dopłaty, to XIRR będzie odpowiedniejszą miarą – tutaj 11,43%. Odchylenie standardowe tego portfela to 17,5% co daje wskaźnik Shrape’a na poziomie około 0,65. Czyli mniej więcej tyle co wieloletnia średnia dla portfela modelowego.

Jak widać na poniższym wykresie, brak zabezpieczenia walutowego portfela dodatkowo podniósł zmienność stóp zwrotu. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, na ten moment nie jest to problem. Maksymalne obsunięcie kapitału to nadal -7,3% które wystąpiło w 2020 roku.

Poszczególne wyniki liczę samodzielnie w oparciu o kursy rozliczeniowe pobrane na odpowiedni dzień. Następnie zestawiam je z raportem z domu maklerskiego. Dlatego mogą pojawiać się drobne różnice wynikające z zaokrągleń czy zastosowania przesunięcia dat w związku z wycenami stosowanymi przez dom maklerski.

Podsumowanie

Póki co cała strategia IKZE prowadzona jest zgodnie z planem. Czas przeznaczony na prowadzenie strategii jest zminimalizowany. Limit wpłat na zeszły rok w ramach IKZE został wyczerpany i w 2022 roku również planuję w pełni go wykorzystać. Jeśli chodzi o strategię poza IKZE to w następnej kolejności będę starał się wyczerpać limity wpłat na IKE swoje + żony oraz ewentualne pozostałe środki wrzucić na “regularny” rachunek maklerski, gdzie prowadzę inne strategie.

No i na sam koniec dodam od siebie, że jest to strategia długoterminowa zakładająca coroczne dopłaty i utrzymywanie portfela przez lata. Obecne wyniki nie dają żadnych gwarancji na przyszłość. Także rozważając podobne rozwiązania pamiętajcie o tym! Dzięki i do usłyszenia 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.